Dotacje OZE - IBSENERGIA.PL

DOTACJE OZE

Dofinansowania do fotowoltaiki i pomp ciepła.
Dowiedz się jak je uzyskać, czekamy na Twoje pytania.

Dofinansowanie

Chcesz zainwestować w odnawialne źródła energii?
Zastanawiasz się skąd pozyskać dodatkowe środki? Jest kilka rozwiązań!

Jeżeli nie jesteś pewny, który wybrać, skontaktuj się z nami.

Dotacje z programu Mój Prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Co zyskujesz ?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się
średnio po 5-7 latach od zainstalowania.

Program dla Rolników "AGROENERGIA"

Termin uruchomienia naboru: II połowa III kwartału 2020 r.

Beneficjenci:
Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:
Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Ulga Termomodernizacyjna

pozwala odliczyć od podatku nawet do 53 tysięcy złotych z tytułu poniesionych wydatków na optymalizację gospodarki cieplnej w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Za takie przedsięwzięcia uważa się wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji kosztów eksploatacji obiektu, takie jak ocieplenie przegród zewnętrznych oraz ulepszenie systemów grzewczych. Inicjatywa może zostać uzupełniona o dodatkowe dotacje OZE na instalacje fotowoltaiczne.

Kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku wolnostojącego, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający PIT według skali lub liniowy, a także ryczałtowcy. Inwestor ma 6 lat na odliczenie wydatków od dochodów Inwestycje w OZE oznaczają dodatkowe premie i dotacje na instalacje fotowoltaiczne.

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Chcesz wymienić stare urządzenie grzewcze na nowe i nie wiesz jak się za to zabrać i na co się zdecydować?

Służymy fachowym doradztwem, pomagamy dobrać najkorzystniejsze rozwiązanie do Twoich potrzeb! Skontaktuj się z naszymi Doradcami

Oferujemy nowoczesne urządzenia grzewcze , które  doskonale wpisują się w założenia programu “Czyste Powietrze”. Są oszczędne, ekologiczne i wydajne. Nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery, które zanieczyszczają powietrze i powodują powstawanie szkodliwego dla życia smogu.

Walcz ze smogiem już dziś! Nie czekaj, odbierz dofinansowanie i wymień stary piec na nowe urządzenie grzewcze!

Premia Termomodernizacyjna

Od 12 kwietnia 2020 zmieniła się Ustawa która, wprowadziła wyższą premię termomodernizacyjną za montaż w budynkach odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych. Premia wyniesie 21 proc. kosztów przedsięwzięcia. Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą po nią sięgnąć nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:
-osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego)
-jednostki samorządu terytorialnego
-wspólnoty mieszkaniowe
-osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:
-16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
-21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
– dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Potrzebne dokumenty

Podstawowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który ma podpisaną z BGK
umowę. Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz z audytem. BGK zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii, a także o jej wysokości. Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii. W dniu uruchomienia pierwszej transzy inwestor płaci prowizję w wysokości 0,6 proc. premii
termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że zmiana kwoty kredytu czy zakresu przedsięwzięcia wymaga ponownego przejścia całej procedury. Sama premia wpływa na konto dopiero, gdy przedsięwzięcie zostanie ukończone w terminie – musi to potwierdzić bank, projektant i inspektor nadzoru. BGK ma na wypłatę 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego. Bank zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Często Zadawane Pytania

Sprawdź jak możesz rozwiązać swoje podstawowe problemy lub zadaj nam pytanie, postaramy szybko udzielić odpowiedzi.

Jest to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz temperatury otoczenia. Natomiast, jedynym warunkiem ich pracy, jest obecność promieniowania słonecznego. W miesiącach zimowych instalacja fotowoltaiczna wytwarza mniej energii niż latem, zwykle jest to około 30% produkcji w porównaniu do okresu letniego.

Chociaż moduł PV wytwarza moc pod wpływem promieni słonecznych, wiele innych elementów jest niezbędnych do prawidłowego prowadzenia, kontroli, konwersji, dystrybucji i przechowywania energii wytwarzanej przez instalację. W zależności od wymagań funkcjonalnych, główne komponenty są stałe: moduły PV, przetwornica DC-AC (inwerter), okablowanie oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC), jak i prądu przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na uzyskanie wielu korzyści – to rozwiązania opłacalne pod względem finansowym, bezpieczne dla środowiska oraz dające możliwość uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii (i, co za tym idzie – dyktowanych przez nich cen). Samodzielna produkcja prądu może obniżyć rachunki za prąd w skali roku do 90%

Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.

Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej oraz zastosowanych materiałów (paneli i inwertera) Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Zapewniamy bezpłatny audyt, który określi, jaka moc przyłączeniowa będzie potrzebna.

Moduły fotowoltaiczne nie potrzebują specjalnej pielęgnacji. Szkło pokrywające panele powoduje, że większość zabrudzeń jest zmywane przez deszcz, jednakże przynajmniej raz lub dwa razy do roku, zalecane jest przemycie paneli wodą zdemineralizowaną lub miękka wodą jeżeli jest taka potrzeba. Ogólnie deszcz jest naturalnym czynnikiem myjącym i nie zaleca sie samodzielnego czyszczenia – odstępstwem są mocne zabrudzenia np. odchodami ptaków lub zalegające liście.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych o efektywności i bezpieczeństwie decyduje jakość wykonania oraz montażu instalacji. Warto w tym zakresie podjąć współpracę z doświadczonym  instalatorem, który używa wysokiej jakości komponentów. Elektrownia ma funkcjonować 25 lat i więcej..