Agroenergia - nowy nabór od 1 października - IBSENERGIA.PL

Agroenergia – nowy nabór od 1 października

Agroenergia – nabór wniosków w programie już od 1 października

Agroenergia to program wsparcia kierowany do rolników, w ramach którego rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. na fotowoltaikę, małe wiatraki, pompy ciepła i magazyny energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków. Program będzie realizowany w 2 etapach.

Agroenergia – Dla kogo?

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Agroenergia – Co obejmuje dofinansowanie?


Pierwszą część programu Agroenergia wdrożą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Program Agroenergia przewiduje dofinansowanie:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
  służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji 

Wnioski do pierwszej części programu będą przyjmowane od 1 października do wyczerpania zapasów.

 

Druga część programu przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu:

 • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
 • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
 • towarzyszących magazynów energii 

Wnioski do drugiej części programu będą przyjmowane od 1 października do 20 grudnia 2021 r lub do wyczerpania zapasów.

Agroenergia – Wysokość i formy dofinansowania

Część pierwsza programu:

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

 • dla instalacji od 10 do 30 kW – do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji od 30 do 50 kW – do 13% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Ważne: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

 

Część druga programu: 

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych: 

 • dla instalacji od 0 do 150 kW – do 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 1 800 000 zł,
 • dla instalacji od 150 do 300 kW – nie więcej niż 2 200 000 zł,
 • dla instalacji od 300 do 500 kW – nie więcej niż 2 500 000 zł.

Ważne: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta nie stanowią kosztu kwalifikowanego.