EENergy dla sektora MŚP - IBSENERGIA.PL
EENergy
10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii

O projekcie

Projekt EENergy skierowany jest do firm z sektora MŚP, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego.W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro! Celem dotacji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5% (mierzona 5% redukcją energii w KWh) poprzez:
 • inwestycje (np. świadectwa energetyczne, instalacje systemów energii odnawialnej),
 • doradztwo (np. konsultacje techniczne, audyty energetyczne),
 • szkolenia.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Do dofinansowania kwalifikuje się każda firma, która spełnia kryteria europejskiego MŚP (wg. unijnej definicji MŚP), działa na rynku i została założona przed 1 stycznia 2023 roku oraz wykazuje zdolność do wdrożenia na poziomie operacyjnym i technicznym planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej. Mile widziane wnioski od firm z branż energochłonnych. Dotacje są finansowane w 100 procentach i nie podlegają zwrotowi.

Przykłady wykorzystania dotacji

 • Wykonanie audytu energetycznego.
 • Wymiana starego sprzętu.
 • Zakup/montaż systemów energii odnawialnej.
 • Wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią.
 • Wkład w przyjęcie technologii energooszczędnych w liniach produkcyjnych.
 • Wkład w inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów firmy.
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej i systemy zarządzania energią,
 • Udział w instalacji systemów energii odnawialnej
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, regulacji
 • Kwalifikacja pracowników do uprawnień audytorów energetycznych.
 • Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej technologii , narzędzi cyfrowych.
 • Wykonanie szczegółowej analizy potrzeb MŚP dot. efektywności energetycznej.
 • Konsultacje techniczne w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Wsparcie obejmuje:

 • całą firmę,
 • jeden dział/obszar firmy,
 • jeden budynek,
 • wybraną linię produkcyjną,
 • wybrane urządzenie,
 • wybraną aktywność.

O Programie

Poziom dofinansowania
 

Bezzwrotna dotacja w wysokości

10 tys. euro

Składanie wniosków
 

Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie

od 01.02.2024
do 15.04.2024

Beneficjenci
 

Firmy z sektora MŚP MŚP założona przed 1 stycznia 2023 roku.

Na co
 

Poprawa efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Warunek
 

Aktywność w Europie oraz gotowość do poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 5%.

Masz jakieś pytania?

Nie jesteś pewny, czy Twój biznes kwalifikuje się do programu EENergy? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania dla Twojej firmy.

Profesjonalny audyt energetyczny

Oferujemy kompleksowe usługi audytu energetycznego, które nie tylko pomogą zredukować koszty eksploatacji, ale również zwiększą komfort użytkowania budynku, a także przyczynią się do ochrony środowiska.

Realizując audyt energetyczny, kierujemy się najwyższymi standardami oraz polskimi normami, zapewniającymi zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Zebranie dokumentacji.
  Na początku współpracy pozyskujemy od Klienta wszystkie istotne informacje dotyczące badanego obiektu. Dzięki temu możemy dokonać wstępnej analizy i określić potrzebne działania modernizacyjne.
 2. Wykonanie audytu.
  Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i metod, nasi specjaliści przeprowadzają szczegółowy audyt energetyczny, identyfikując wszystkie obszary możliwych oszczędności i optymalizacji.
 3. Konsultację i planowanie.
  Po wykonaniu audytu, omawiamy wyniki, przedstawiamy propozycje działań termomodernizacyjnych oraz pomagamy wybrać najbardziej efektywne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami