Już od 15 lipca program Czyste Powietrze Plus. Sprawdź jakie są zmiany - IBSENERGIA.PL

Już od 15 lipca program Czyste Powietrze Plus. Sprawdź jakie są zmiany

Już od 15 lipca startuje program Ministerstwa Klimatu i Środowiska z nową odsłoną programu “Czyste Powietrze +”. Zmiany w programie to m.in. możliwość uzyskania szybkiego prefinansowania do 50% wartości prac związanych z wymianą pieca. Zwiększona ma również zostać kwota maksymalnej dotacji – do 79 tys. zł.

Dla kogo Program Czyste Powietrze Plus?

Program będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie  na wymianę tzw. “kopciucha” oraz ocieplenie domu. Beneficjenci wypłatę w wysokości do 50%  dotacji otrzymają jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Kolejną transzę zaś do 30 dni od ukończenia prac.

Warunkiem wypłaty prefinansowania będzie przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku.

Jak złożyć wniosek w Programie Czyste Powietrze Plus?

Aby uzyskać przedpłatę należy złożyć wniosek wraz z umowami na wykonanie prac. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Wniosek powinien zostać podpisany Profilem Zaufanym. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma takiej możliwości powinien przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go  ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Rozpatrzenie wniosku

Rozpatrzenie wniosku ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. 

Po zakończeniu inwestycji beneficjent będzie musiał złożyć:

  • końcowy wniosek o płatność
  • ostateczną fakturę za wykonanie prac
  • protokół odbioru, który udokumentuje całość prac oraz potwierdzi uregulowanie wkładu własnego przez beneficjanta.

Rozpatrzenie wniosku końcowego przez WFOŚiGW wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Poziomy dotacji Czyste Powietrze Plus?

W Czystym Powietrzu obowiązują 2 części:

  • pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
  • druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji do tej pory wynosiła 69 000 zł. W programie Czyste Powietrze Plus maksymalna kwota dotacji została zwiększona do 79 000 zł. 

Wnioski w programie Czyste Powietrze Plus można będzie składać już od 15 lipca. Na realizację programu Czyste Powietrze Plus rząd chce przeznaczyć prawie 2 mld złotych.