Kredyt Ekologiczny 2024 – rozwijaj swoją firmę dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych - IBSENERGIA.PL

Kredyt Ekologiczny 2024 – rozwijaj swoją firmę dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych

W 2024 roku polskie przedsiębiorstwa stają przed szansą skorzystania z programu “Kredyt Ekologiczny 2024”, wspieranego przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program ten jest dedykowany mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, a także firmom small mid-cap i mid-cap, zachęcając do inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury. Nacisk położony jest na projekty, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%.

Z myślą o przyszłości Twojej firmy

Program oferuje nie tylko finansowe wsparcie dla projektów modernizacyjnych, ale stanowi także zachętę do realizacji inwestycji związanych z energooszczędnością, termomodernizacją, czy zmianą źródeł energii na bardziej przyjazne dla środowiska. Dofinansowanie w formie premii ekologicznej może pokryć od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji, co stanowi znaczące wsparcie w realizacji projektów proekologicznych.

Firmy zainteresowane programem powinny przygotować się do składania wniosków, mając na uwadze zaplanowany harmonogram. Proces aplikacyjny rozpoczyna się w kwietniu 2024 roku, a zainteresowane przedsiębiorstwa będą miały czas do lipca na zgłoszenie swoich projektów. Z puli 660 milionów złotych planowanych na dofinansowania, przedsiębiorcy będą mogli sfinansować szeroką gamę inwestycji, od nabycia środków trwałych, przez roboty i materiały budowlane, po wartości niematerialne i prawa własności intelektualnej związane z realizacją projektów ekologicznych.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo tutaj.

Konieczny audyt energetyczny

Kluczowym elementem ubiegania się o wsparcie jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który pozwoli dokładnie zrozumieć potrzeby firmy oraz określić najbardziej efektywne kierunki działań modernizacyjnych. Audyt ten jest nie tylko wymogiem, ale przede wszystkim narzędziem umożliwiającym optymalizację kosztów działalności oraz podniesienie komfortu użytkowania budynków.

Jak przeprowadzić audyt?

Oferujemy kompleksowe usługi audytu energetycznego, które nie tylko pomogą zredukować koszty eksploatacji, ale również zwiększą komfort użytkowania budynku, a także przyczynią się do ochrony środowiska.

Realizując audyt energetyczny, kierujemy się najwyższymi standardami oraz polskimi normami, zapewniającymi zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Nasza oferta obejmuje:

  1. Zebranie dokumentacji.
    Na początku współpracy pozyskujemy od Klienta wszystkie istotne informacje dotyczące badanego obiektu. Dzięki temu możemy dokonać wstępnej analizy i określić potrzebne działania modernizacyjne.
  2. Wykonanie audytu.
    Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i metod, nasi specjaliści przeprowadzają szczegółowy audyt energetyczny, identyfikując wszystkie obszary możliwych oszczędności i optymalizacji.
  3. Konsultację i planowanie.
    Po wykonaniu audytu, omawiamy wyniki, przedstawiamy propozycje działań termomodernizacyjnych oraz pomagamy wybrać najbardziej efektywne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami