Kredyt Ekologiczny dla firm - edycja 2024 - IBSENERGIA.PL
Kredyt ekologiczny
Dofinansowanie dla firm w 2024 roku

Kredyt Ekologiczny - cel programu

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związanej z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także wymianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego?

Z Kredytu Ekologicznego w 2024 roku mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub small mid caps oraz mid caps, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.
 • Mikroprzedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 2 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 2 mln EUR.
 • Małe przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 10 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 10 mln EUR.
 • Średnie przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.
 • Small mid-caps – podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.
 • Mid-caps – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników.

Na co można przeznaczyć Kredyt Ekologiczny?

Z Kredytu Ekologicznego w 2024 roku mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub small mid caps oraz mid caps, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

 • inwestycja w odnawialne źródła energii / modernizacja ogrzewania: pompy ciepła, systemy obniżające zużycie energii z paliw kopalnych: fotowoltaika, magazyny energii oraz mikro turbiny wiatrowe;
 • termomodernizację posiadanych budynków (docieplenie ścian, dachów, wymiana/modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemów ogrzewania) – jako obligatoryjny element projektu, jeśli wynika z rekomendacji audytu energetycznego;
 • dodatkowo, modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego (np. wymiana/modernizacja maszyn/linii technologicznych o wyższej efektywności energetycznej).

O Programie

Poziom dofinansowania
 

W zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji dofinansowanie może wynieść

od 25% do 80%

Składanie wniosków
 

Wniosek o dofinansowanie projektu można składać w terminie

od 25.04.2024
do 25.07.2024

Beneficjenci
 

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), small mid-caps i mid-caps.

Na co
 

Realizacja inwestycji ekologicznych,
których celem jest inwestycja związana z modernizacją infrastruktury lub zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Warunek
 

Przeprowadzenie audytu energetycznego, który uzasadnia potrzebę i zakres wprowadzonych rozwiązań.

Masz jakieś pytania?

Nie jesteś pewny, czy Twój biznes kwalifikuje się do programu “Kredyt Ekologiczny 2024”? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dofinansowania dla Twojej firmy.

Profesjonalny audyt energetyczny

Oferujemy kompleksowe usługi audytu energetycznego, które nie tylko pomogą zredukować koszty eksploatacji, ale również zwiększą komfort użytkowania budynku, a także przyczynią się do ochrony środowiska.

Realizując audyt energetyczny, kierujemy się najwyższymi standardami oraz polskimi normami, zapewniającymi zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Zebranie dokumentacji.
  Na początku współpracy pozyskujemy od Klienta wszystkie istotne informacje dotyczące badanego obiektu. Dzięki temu możemy dokonać wstępnej analizy i określić potrzebne działania modernizacyjne.
 2. Wykonanie audytu.
  Korzystając z najnowocześniejszych narzędzi i metod, nasi specjaliści przeprowadzają szczegółowy audyt energetyczny, identyfikując wszystkie obszary możliwych oszczędności i optymalizacji.
 3. Konsultację i planowanie.
  Po wykonaniu audytu, omawiamy wyniki, przedstawiamy propozycje działań termomodernizacyjnych oraz pomagamy wybrać najbardziej efektywne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami