Mój Prąd 5.0 już ruszył - IBSENERGIA.PL

Mój Prąd 5.0 już ruszył

Edycja programu Mój Prąd 5.0 już ruszyła, a wnioski można składać do 22 grudnia lub do wyczerpania puli środków. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł i obejmie inwestycję m.in. w fotowoltaikę, pompy ciepła, kolektory słoneczne i inne urządzenia. 

Mój Prąd 5.0 – kto może wziąć udział

Z programu mogą skorzystać prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-billingu.

Prosumenci, którzy rozliczają się według  systemu opustów (tzw. net-metering) i chcą skorzystać z programu Mój Prąd 5.0, mogą to zrobić, o ile przejdą na net-billing. Żeby to zrobić, wystarczy złożyć swojemu dostawcy prądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. Trzeba jednak pamiętać, że nie można już wrócić do systemu opustów. 

Z programu mogą także skorzystać Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu “Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
 • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie “Mój Prąd”.

Mój Prąd 5.0 – na co dofinansowanie?

W Moim Prądzie 5.0, podobnie jak w poprzednich edycjach, można uzyskać dofinansowanie na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. W ramach tegorocznego programu można jednak uzyskać także dotację na zakup dodatkowych urządzeń, pozwalających m.in. zużywać wyprodukowany prąd na miejscu.

A także:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW,
 • zakup i montaż magazynów ciepła,
 • zakup i montaż magazynów energii elektrycznej,
 • zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS,
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 • zakup i montaż pompy ciepła.

Mój Prąd 5.0 – wysokość dofinansowania

 

Kwota dofinansowania, jaką prosument może uzyskać w 2023 r. w ramach Mojego Prądu, zależy od tego, jaki zakres inwestycji planuje. Im jest on większy, tym wyższe kwoty można otrzymać. Łącznie do uzyskania jest nawet 58 tys. zł.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:

 •  7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 •  3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

  3. Urządzenia dodatkowe:

 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków wystartował 22 kwietnia 2023 roku i potrwa do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Wnioski o dopłaty przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków, tak jak w poprzednich edycjach, odbywa się wyłącznie elektronicznie (papierowe wnioski będą odrzucane). Składać się je będzie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (żeby się zalogować, konieczny jest profil zaufany lub e-dowód).

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!