"Moje ciepło" - większe dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - IBSENERGIA.PL

“Moje ciepło” – większe dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Program Moje Ciepło, którego celem jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych miał ruszyć na przełomie marca i kwietnia.  Wg najnowszych informacji ruszy pod koniec kwietnia. Nowością w programie jest to, że na dużo wyższe dotacje z tego programu będą mogli liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Przez to program będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze.

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny – większe dofinansowanie do pomp ciepła

NFOŚiGW otrzymał już pozytywne stanowisko Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego i projekt programu priorytetowego uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wiceprezes Narodowego Fundusz Paweł Mirowski poinformował, że w dokumentach znalazł się zapis umożliwiający zwiększenie z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi dla posiadaczy kart Dużej Rodziny.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby dostać dopłatę do pompy ciepła, należy:

 • kupić i zamontować urządzenie w domu, który jest nowy,
 • ma podwyższony standard energetyczny. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu,
 • zakupu dokonać między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2026 r. – okres kwalifikowalności do programu.

Nowy dom jednorodzinny, to taki, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.,
 • wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021,
 • w dniu złożenia wniosku o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jakie Formalności?

Wsparcie w tym programie ma formę dotacji wypłacanej jako zwrot części poniesionych kosztów. Składa się jeden wniosek, który jednocześnie jest umową o dofinansowanie. Do wniosku obowiązkowo trzeba będzie dołączyć:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku (dla domu w budowie) lub świadectwo charakterystyki energetycznej, wykonane przez osobę uprawnioną;
 • protokół odbioru urządzenia (protokół musi być sporządzony na formularzu, który będzie stanowił załącznik do Programu Priorytetowego) – uwaga, samodzielny montaż pompy ciepła przez wnioskodawcę będzie możliwy, ale tylko dla osób mających odpowiednie kwalifikacje;
 • faktury imienne (na wnioskodawcę) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • inne niezbędne dokumenty, np. dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Niektórych wnioskodawców będą też dotyczyły następujące dokumenty:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód współwłaścicieli;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze – dotyczy sytuacji, kiedy urządzenie kupował ktoś inny niż wnioskodawca, np. instalator; pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie (wniosek będzie można składać tylko online, zatem pomoc pełnomocnika może być przydatna osobom, które np. nie korzystają lub nie chcą korzystać z internetu);
 • kopia Karty Dużej Rodziny – przewiduje się, że jej posiadacze będą mogli liczyć na lepsze warunki dofinansowania.

Wymogi po  montażu

Ważnym wymogiem po montażu jest zapewnienie tzw. trwałości projektu, czyli użytkowanie zamontowanej pompy ciepła przez 5 lat.

Kolejnym aspektem będzie konieczność „promowania” inwestycji, czyli informowanie o tym, z jakiego programu została dofinansowana. Jeszcze nie wiadomo, jaką formę przybierze ta promocja.

W okresie trwałości inwestycji NFOŚiGW ma prawo do kontroli inwestycji. Co ciekawe, można w tym okresie sprzedać dom, ale nowy właściciel musi notarialnie potwierdzić, że “przejmuje” okres trwałości.

Na urządzenia dofinansowane z programu „Moje Ciepło” nie można już uzyskać dofinansowania z innych programów (np. gminnych), można jednak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.