Czyste Powietrze - IBSENERGIA.PL
CZYSTE POWIETRZE -
Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa wersja programu “Czyste Powietrze”.

Ten rządowy program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Przewiduje on dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Dla kogo?
 

Dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
 

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dotacji
 

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

W co warto zainwestować?

Jak złożyć wniosek?

1.

Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka “Nieruchomości i środowisko” a następni opcja “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

2.

Kliknij przycisk “Złóż wniosek”.

3.

Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl.

4.

Wybierz sposób logowania.

5.

Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.

6.

Sprawdź wypełniony wniosek.

7.

Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.

8.

Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

9.

Wyślij dokumenty, czyli wniosek wraz załącznikami. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail.

1.

Zaloguj się na Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu środowiska i gospodarki wodnej.

2.

Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku.

3.

Wypełnij wniosek.

4.

Zweryfikuj wypełniony wniosek.

5.

Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

6.

Wydrukuj wniosek.

7.

Dołącz wymagane załączniki.

8.

Podpisz wniosek.

9.

Złóż wniosek osobiście, drogą pocztową lub kurierem do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału bądź gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Program "Czyste Powietrze" a ulga termomodernizacyjna

W ramach programu “Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w tym budynku modą otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulga termomodernizacyjna jest zachętą dla właścicieli, którzy są w stanie sfinansować przedsięwzięcie z własnych środków (a także kredytu lub pożyczki). Limit odliczeń wynosi 53 tys. zł i wydatki muszą być udokumentowanie fakturami.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co można finansować z ulgi termomodernizacyjnej

Co można finansować z programu “Czyste Powietrze”