Program "Czyste Powietrze" - IBSENERGIA.PL
CZYSTE POWIETRZE
Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

“Czyste Powietrze” to rządowy program mający na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które trafiają do atmosfery na skutek nieefektywnego i przestarzałego ogrzewania gospodarstw domowych.

Decydując się na udział w programie możesz otrzymać dofinansowanie na m.in.:

  • wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i instalację odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.

Dla kogo?
 

Dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
 

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dotacji
 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

W co warto zainwestować?

Jak złożyć wniosek?

1.

Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka “Nieruchomości i środowisko” a następni opcja “Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”).

2.

Kliknij przycisk “Złóż wniosek”.

3.

Zaloguj/zarejestruj się za pomocą login.gov.pl.

4.

Wybierz sposób logowania.

5.

Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie.

6.

Sprawdź wypełniony wniosek.

7.

Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.

8.

Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

9.

Wyślij dokumenty, czyli wniosek wraz załącznikami. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na e-mail.

1.

Zaloguj się na Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu środowiska i gospodarki wodnej.

2.

Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku.

3.

Wypełnij wniosek.

4.

Zweryfikuj wypełniony wniosek.

5.

Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

6.

Wydrukuj wniosek.

7.

Dołącz wymagane załączniki.

8.

Podpisz wniosek.

9.

Złóż wniosek osobiście, drogą pocztową lub kurierem do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału bądź gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Program "Czyste Powietrze" a ulga termomodernizacyjna

W ramach programu “Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w tym budynku modą otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dofinansowanie wynosie do 30 tys. zł w podstawowej wersji i aż do 37 tys. zł dla mniej zamożnych (po zmianach legislacyjnych).
30 tys. zł
37 tys. zł
W tym przewidziano bonus za niskoemisyjność i odnawialność, czyli dodatkowe wsparcie dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.
57 tys. zł
Ulga termomodernizacyjna jest zachętą dla właścicieli, którzy są w stanie sfinansować przedsięwzięcie z własnych środków (a także kredytu lub pożyczki). Limit odliczeń wynosi 53 tys. zł i wydatki muszą być udokumentowanie fakturami.

Co można finansować z ulgi termomodernizacyjnej

Co można finansować z programu “Czyste Powietrze”