Dofinansowanie elektrowni w programie "Mój Prąd" - IBSENERGIA.PL
MÓJ PRĄD 4.0.
Nabór i dotacje na fotowoltaikę w 2022r.

Mój Prąd 4.0 - do kiedy nabór? Co się zmieniło?

Dowiedz się, jak skorzystać z programu Mój Prąd 4.0, gdzie złożyć wniosek i jak prawidłowo wypełnić formularz. Sprawdź, jakie prace termomodernizacyjne możesz rozliczyć w ramach rządowego wsparcia i na jakie urządzenia możesz otrzymać dofinansowanie.

Mój Prąd 4.0, podobnie jak poprzednie edycje programów, ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co zwiększy udział OZE w miksie energetycznym. Chodzi nie tylko o wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się na oszczędności finansowe prosumentów, ale przede wszystkim zmniejszenie emisji CO2 do środowiska.

Nabór wniosków został przedłużony do  31 marca 2023 roku.

Z programu Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać osoby:

Nowa wersja programu Mój Prąd nadal przewidziana jest dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Forma wniosków o dofinansowania fotowoltaiki oraz sposób ich składania będą takie same, jak w przypadku programu Mój Prąd 3.0. 

Celem Program Mój Prąd 4.0 jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z przydomowych elektrowni słonecznych na własny użytek. 

Kto może otrzymać dotację?

W czwartej. edycji warunkiem uczestnictwa w programie jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń. Do obecnej formy programu można zgłosić instalacje tylko do 31.03.2023 roku.

Jaki jest poziom dotacji?

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

– Mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
– Magazyn energii – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

 • Dofinansowanie systemów zarządzania energią HEMS/EMS do 3 tys. zł

Ważne – wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica.

Co obejmuje dotacja?

 •  zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,)
 •  zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ ciepła i/lub zarządzania energią.

Co zyskujesz dzięki udziałowi w programie Mój Prąd?

 • Zwrot do 50% kosztów za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Poprawę efektywności energetycznej, wyższą wartość nieruchomości i darmowy prąd.
 • Niezależność energetyczną.

O Programie

Kwota dotacji
 

Zwrot do 50% kosztów na jedną instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż

31 000 zł.

Czas trwania Programu
 

Nabór do „Mojego Prądu 4.0”
potrwa do:  

31 marca 2023 r.

Beneficjenci
 

Dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Na co
 

Zakup i instalacja paneli słonecznych, magazynów energii
od 2kW do 10 kW i/lub dodatkowych elementów służących autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Warunek
 

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Jak złożyć wniosek
 

Samodzielnie – wniosek elektroniczny można złożyć na stronie www.mojprad.gov.pl

Poprzez pośrednika sprzedaży I-BS.plzałatwimy za Ciebie wszystkie formalności!

Więcej informacji po starcie programu Mój Prąd 4.0

Jak uzyskać dofinansowanie?

1.

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.

2.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

3.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

4.

Złóż wniosek online w terminie
od 01.07.2021 r. do 20.12.2021 r.

5.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

6.

Wypłata dotacji do 5000 zł.

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
 4. Dołącz wymagane załączniki.
 5. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym. 
 7. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Usługa jest bezpłatna.