Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Na naszej stronie są zbierane dane statystyczne dotyczące generowanego ruchu sieciowego. Podstawą prawną przetwarzania tego typu danych jest tzw. uzasadniony interes administratora. Dane tego rodzaju są przechowywane przez okres 3 miesięcy, po czym są bezpowrotnie usuwane.

W przypadku Państwa danych, które przesyłane są do firmy I-BS.pl za pomocą formularzy internetowych lub poczty elektronicznej są one wykorzystywane w celu realizacji procesów biznesowych: zakupów produktów, usług, udziału w wydarzeniach organizowanych przez I-BS.pl.

Administratorem danych jest I-BS.pl Sp. z o.o., ul. Solidarności 2A, 37-450 Stalowa Wola, tel.: 15 649-20-63.

Udostępnione przez Państwa dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym, nie są wykorzystywane do profilowania.

Czas przechowywania danych zależy od czasu realizacji danego procesu i będzie to uzgadniane w każdym indywidualnym przypadku, za obopólną zgodą. W wypadku, gdy uważacie Państwo, że proponowany przez I-BS.pl czas realizacji procesu (przetwarzania danych) jest zbyt długi, możecie Państwo odstąpić od jego realizacji i zażądać usunięcia Państwa danych.

W trakcie przetwarzania przez I-BS.pl Państwa danych przysługuje Państwu prawo wglądu do przetwarzanych danych, zmiany lub modyfikacji danych, wycofania zgody na przetwarzanie.

W przypadku jakichkolwiek uwag przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO).