1 stycznia 2018r zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministerstwa Energi, które ma zachęcić do wykorzystywania energii elektrycznej do ogrzewania domów za pomocą pompy ciepła, przyczyniając się do ograniczania tzw. niskiej emisji będącej przyczyną smogu.

Rozporządzenie określa nowe, korzystne zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zmiany dotyczą ceny i stawki opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczonej w godzinach między 22 a 6 rano. Będzie to cena o 50% niższa niż w dzień. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat w przypadku energii elektrycznej zużywanej przez odbiorcę w pozostałym czasie mają pozostać takie, jak dla odbiorcy korzystającego z taryfy G11 z jednostrefowym rozliczeniem za energię elektryczną.

Obniżenie stawek opłat w nocy ma także zachęcić potencjalnych użytkowników pojazdów elektrycznych do zakupu tego środka transportu oraz ładowania takiego samochodu w czasie zmniejszonego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym.

Zgodnie z rozporządzeniem dystrybutorzy energii mają wprowadzić odrębną grupę taryfową dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu zachęcenia tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22 do 6.

W godzinach od 22 do 6 przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszym roku od zakwalifikowania odbiorcy do nowej grupy taryfowej ma stosować składnik zmienny stawki sieciowej w wysokości do 30 % składnika zmiennego stawki sieciowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych z jednostrefowym rozliczeniem za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Ponieważ obniżenie ceny o połowę dotyczy jedynie godzin nocnych, potrzebne są dodatkowe działania w celu zwiększenia oszczędności. Jedynym słusznym rozwiązaniem, jest instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku, które w dzień dostarczać będą darmową energię elektryczną, co pozwoli na uzyskanie jeszcze większych, odczuwalnych zysków.

Udostępnij ten post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin