Zmiany w ustawie o OZE od 1 kwietnia 2022 - IBSENERGIA.PL

Zmiany w ustawie o OZE od 1 kwietnia 2022

Nowelizacja ustawy o OZE zmieniająca system prosumencki po błyskawicznym przyjęciu przez Sejm 29 października została skierowana do Senatu.

Nowelizacja zakłada zmianę systemu prosumenckiego z modelu opustów na sprzedażowy. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2022 roku.

Co się zmieni?

W tej chwili w Polce obowiązuje system bilansowania rocznego – opust. Jest to bezgotówkowy system rozliczeń przeznaczony dla producentów i konsumentów odnawialnych źródeł energii (prosumentów) w instalacjach nieprzekraczających 50kW. System zakłada, że prosument, który magazynuje nadprodukcję w sieci energii, może ją odebrać w części uzależnionej od wielkości instalacji fotowoltaicznej. 

Dla instalacji do 10 kW jest to 80%, a dla instalacji o mocy z zakresu 10-50 kW jest to 70%. Zaletą rozliczania się w ramach opustu jest to, że prosument nie ponosi opłaty za energię, którą odbiera z sieci, a także dodatkowej opłaty dystrybucyjnej.

Nowelizacja Ustawy o OZE

Od 1 kwietnia 2021 roku w życie wejdą przepisy o nowym rozliczaniu prosumentów. Zmiany będą dotyczyły tylko nowych prosumentów, gdyż osoby przyłączone już do sieci, system opustów mają zagwarantowany na 15 lat. 

Nowy system rozliczeń będzie wdrażany w trzech etapach:

  • Od 1 kwietnia 20.22 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.
  • Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych.

Wartość energii elektrycznej w ramach net-billingu będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana.

Depozyt prosumencki będzie kontem prosumenckim prowadzonym przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Przyszłoroczny prosument będzie miał 12 miesięcy na wykorzystanie depozytu prosumenckiego. Jeśli nie zostanie on w całości wykorzystany, to 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, zostanie mu zwrócona do końca 13 miesiąca.