FOTOWOLTAIKA

czy warto zainwestować?

Rozwiązania dla przedsiębiorstw

01

Elektrownia to Zyski dla Biznesu

Dla przedsiębiorcy liczy się proste, ekonomiczne wyliczenie. To zaś jednoznacznie przemawia za elektrownią słoneczną i energią ze słońca. Inwestycja w fotowoltaikę pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy w budżecie firmy w dłuższej perspektywie. Dlaczego? To proste! Niższe rachunki za energię i opłatę mocową wynika z tego, że firma część prądu może pozyskiwać bezpośrednio z własnej elektrowni słonecznej. Zakupiona od sprzedawcy energia jest więc mniejsza, a więc koszty całkowite są znacząco niższe. Dodatkowo fakt, iż przedsiębiorstwo nie jest w pełni uzależnione od dostaw prądu w tradycyjnej formie, pozwala na uzyskanie większej niezależności od podwyżek cen energii na rynku.

Atuty samowystarczalności przejawiają się również w tym, że przedsiębiorca nie musi się przejmować przerwami czy ograniczeniami w dostawie prądu. Czasami zdarza się bowiem, że zakłady energetyczne mierzą się np. z przeciążeniami sieci czy modernizacjami i ograniczają odbiorcom dostęp do energii. Jeśli w zamian działa instalacja fotowoltaiczna o tego rodzaju problemie można zapomnieć. Unika się dzięki temu strat, które mógłby spowodować niedobór prądu.

Elektrownia słoneczna dla dla firmy – ile można zaoszczędzić?

Oszczędności jakie może wygenerować przedsiębiorstwo zamieniając tradycyjny pobór energii elektrycznej na korzystanie z fotowoltaiki najlepiej zilustruje przykład. Załóżmy że firma posiada instlację fotowoltaiczną o łącznej mocy równa 30 kWp. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Rocznie taka instalacja fotowoltaiczna może wyprodukować około 32 MWh energii. Oczywiście należy dodać, że zróżnicowana będzie ilość generowanego prądu w zależności od pory roku – więcej go będzie latem, a mniej zimą – wtedy jednak jeżeli jest prosumentem może skorzystać ze zmagazynowanych zapasów u operatora. Porównując więc z tego rodzaju instalacją koszty, które w tym samym czasie poniesione zostałyby na pokrycie faktur energetycznych przy klasycznym poborze energii z sieci, otrzymujemy prostą kalkulację oszczędności rzędu ponad 20 700 złotych rocznie*. Efektownie, prawda? Dodatkowo chronimy środowisko – brak emisji do atmosfery CO2 o wartości ponad 24 ton!*

Opłacalność i amortyzacja instalacji fotowoltaicznej w firmie

Inwestycja w fotowoltaikę początkowo wydaje się być dosyć kosztownym przedsięwzięciem. I rzeczywiście, zakup i instalacja całej potrzebnej infrastruktury są niemałym jednorazowym wydatkiem. Jednak wszystko nie jest tak jednoznaczne. Po pierwsze, ta pojedyncza większa inwestycja zapewni firmie dostęp do stabilnego i darmowego źródła energii na lata. Zyskiem jest więc brak konieczności ponoszenia kosztów zmiennych w przyszłości. Po drugie, jako inwestor nie musisz sobie radzić sam! Istnieje wiele możliwości uzyskania pomocy finansowej, które zostały stworzone po to, by propagować inwestycje w odnawialne źródła energii. Dotacje, ulgi czy niskooprocentowane kredyty – więcej o nich wspomnimy za chwilę, ale już teraz warto zwrócić uwagę na to, że pozwalają one w dużo krótszym czasie uzyskać pozytywny zwrot z inwestycji (nawet po ok. 5 latach). I to niezależnie od tego, czy mowa jest o mikroinstalacjach czy też o większych projektach. Mówiąc o kosztach należy też dodać, że fotowoltaika dla firmy objęta jest stawką VAT w wysokości 23%. Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcy mogą odliczyć całą wartość VAT od wydatków na instalację, ponieważ są one traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Fotowoltaika w przedsiębiorstwie –zmiany w ustawie

W 2019 roku znowelizowano ustawę o OZE, co dało zupełnie nowe możliwości wielu przedsiębiorcom. Zostali oni bowiem objęci definicją prosumenta. Co to oznacza i dlaczego jest istotne dla właścicieli i zarządzających firmami? Prosument to słowo pochodzące od połączenia wyrazów „producent” i „konsument”. Sama nazwa sugeruje więc wyraźnie z czym może być związane to pojęcie. To ktoś, kto jednocześnie korzysta i tworzy. Jak to się przekłada na temat zielonej energii?

Prosument zużywa produkowaną przez swoją instalację energię na własne potrzeby, a jej nadmiar może magazynować i przekazywać do sieci energetycznej. W ten sposób ma możliwość odebrania jej np. zimą, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze. Za taki odbiór nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych chociażby z dystrybucją – rozliczenie jest bezgotówkowe. Jest to tzw. system opustów – odbiera się 80% (instalacje do 10kWp) lub 70% (instalacje do 50kWp) wprowadzonej do sieci energii. Od połowy 2019 roku Pakiet Prosumencki dostępny jest również dla przedsiębiorców, co stanowi ogromne ułatwienie i krok ku jeszcze większej opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. Należy jednak pamiętać, że projekt ten dotyczy mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, a także że sprzedaż energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Wielu właścicieli firm ma jednak wybór – mogą zmagazynować nadmiar energii w sieci lub sprzedać nadwyżkę. Odsprzedaż prądu nie jest jednak najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Odbywa się po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału i obejmuje tylko tę właśnie cenę. Kiedy zaś właściciel firmy kupuje prąd od operatora, koszt energii jest znacznie większy, bo do ceny doliczane są również inne opłaty, takie jak np. te za przesył. Najlepiej więc tak projektować firmową instalację fotowoltaiczną, aby w jak największym stopniu była ona dopasowana do potrzeb i wartości zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Czy inwestycja w fotowoltaikę to dobry pomysł dla firmy? Zdecydowanie tak! Koszty instalacji w ostatnich latach znacząco spadły, za to ceny prądu mogą wzrastać. To więc dobry moment na to, żeby przestawić się na OZE i zapewnić oszczędności przedsiębiorstwu, a przy okazji również zacząć dbać o środowisko. Firma też może być eko!

*Obliczenia mają charakter szacunkowy. Zostały przeprowadzone na podstawie ogólnodostępnych danych, przy założeniu, że całość wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii jest zużywana na potrzeby własne. Roczna oszczędność oznacza szacunkową oszczędność na zakupie energii elektrycznej i dystrybucji energii, przy założeniu szacunkowej rocznej produkcji energii wskazanej w tabeli oraz stawki taryfowej za energię elektryczną i dystrybucję w wysokości ~0,56 zł/kWh netto. Obliczenia nie uwzględniają kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej.