Mój prąd 2021 – rozszerzenie programu IBSENERGIA.PL

Mój prąd 2021 – rozszerzenie programu

Od lipca będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach nowej odsłony programu Mój Prąd 3.0. Do dotacji będzie można zgłosić inwestycje dokonane od 1 lutego 2020 roku.

JAKIE BĘDZIE DOFINANSOWANIE DO FOTOWOLTAIKI W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 3.0?

Na razie nie wiadomo jednak, jaka będzie wysokość tego dofinansowania. Zasady będą inne niż w poprzednich naborach. Zmieni się też źródło finansowania.Mój Prąd 3.0 będzie finansowany z funduszy unijnych, a nie jak dotychczas z krajowych. To nie koniec zmian. Zamiast dotacji do 5 tys. zł dofinansowanie ma zależeć od “zakresu rzeczowego inwestycji” – zapowiedział wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Nie opublikowano jeszcze programu, więc nie wiadomo, jaki poziom dofinansowania zostanie zaproponowany. Premiowana będzie autokonsumpcja produkowanej energii. Nie ulegnie zmianie moc dofinansowanych instalacji fotowoltaicznych. Tak jak w poprzednich edycjach Mojego Prądu – będzie to 2-10 kW. Dofinansowanie dostaną inwestycje już podłączone do sieci OSD. Co ważne, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się instalacje założone jeszcze w ubiegłym roku, ale po 31 stycznia. “Koszty kwalifikowane liczą się od 1 lutego 2020 roku”.

DODATKOWE ELEMENTY W PROGRAMIE MÓJ PRĄD 3.0

W trzeciej edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą konsumować więcej wytworzonej energii przez prosumentów – poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.Dodatkowe elementy to: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Dodatkowy nacisk ma zostać położony na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej.Z zapowiedzi NFOŚiGW wynika, że dodatkowe elementy będą premiowane, ale nie obowiązkowe. Dofinansowanie z „Mojego Prądu” trafi do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby te będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

JAKI BĘDZIE POZIOM DOFINANSOWANIA?

Z nieoficjalnych informacji rynkowych wynika, że poziom dofinansowania fotowoltaiki może ulec zmianie. A to dlatego, że od czasu uruchomienia programu Mój Prąd koszty fotowoltaiki spadły o około 15 procent., co wynika z megatrendu. Szybki rozwój tej technologii powoduje stadek kosztów. Pod uwagę brane jest też uzależnienie dotacji od mocy instalacji, byłoby to kilkaset złotych od 1 kW. Decyzja nie zapadła – wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl.Szczegóły trzeciej edycji programu „Mój Prąd” wraz z przewidywanym budżetem na jego realizację zostaną podane wkrótce. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania pieniędzy.