Mój Prąd 4.0 - większe dotacje - IBSENERGIA.PL

Mój Prąd 4.0 – większe dotacje

Obecna edycja programu Mój Prąd 4,0 została zaktualizowana.  Już od 15 grudnia będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Zmiany są odpowiedzią na inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing.

Mój Prąd 4.0 – zmiany od 15 grudnia

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. 

Dotacje do magazynów energii także została powiększona, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

 

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji – nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Osoby, które złożyły już wnioski w programie

NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Koszty kwalifikowane w złożonych już wnioskach zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Terminy składania wniosków

Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!