"Moje ciepło" - dotacje do pomp ciepła w nowych domach - IBSENERGIA.PL

“Moje ciepło” – dotacje do pomp ciepła w nowych domach

W Unii Europejskiej za modelowe rozwiązania w dążeniu do neutralności klimatycznej uznawane są pompy ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Dom niskoenergetyczny to nie tylko ekologia ale także komfort dla użytkowników. W tej chwili realizowany jest program „Czyste Powietrze”, jednak dotacje do pomp ciepła otrzymują wyłącznie osoby dokonujące termomodernizacji. Inwestorzy rozpoczynający budowę domu muszą w całości pokryć zakup pompy ciepła. W 2022 roku ma się to zmienić za sprawą programu „Moje Ciepło”.

Program „Moje Ciepło”

Program ma służyć dofinansowaniu inwestycji w nowo budowanych domach, który przewiduje dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła w budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Co istotne, z “Mojego Ciepła” będą mogły skorzystać osoby, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu – będzie można zrefundować koszty poniesione od 1 stycznia 2021 roku.