Nabór wniosków w programie czyste powietrze wznowiony - IBSENERGIA.PL

Nabór wniosków w programie czyste powietrze wznowiony

Od poniedziałku, 21 stycznia 2019 r. można ponownie składać wnioski do Wojewódzkich funduszy Ochrony Środowiska o dofinansowanie inwestycji związanych z programem Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze”.

Program , który ruszył we wrześniu 2018 r. a potrwa do 2029 r. ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają w skutek ogrzewania słabej jakości paliwem domów jednorodzinnych.

W programie zaszło kilka istotnych zmian:

Adresaci

Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„Czyste powietrze” i ulga termomodernizacyjna

Program priorytetowy Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Do końca grudnia 2018 roku do WFOŚIGW wpłynęło ponad 25 tys. wniosków, które są obecnie weryfikowane, zaś pierwsze umowy są już podpisane z beneficjentami.