Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko - IBSENERGIA.PL

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (inaczej FEnIKS) na lata 2021-2027 to następca dobrze znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). Budżet Programu wynosi ponad 25 miliardów euro(w formie dotacji, instrumentów finansowych i instrumentów łączących finansowanie zwrotne oraz dotacyjne) i będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

O Programie FEnIKS

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Dla kogo?

Oferta Programu skierowana jest do m.in.:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, 
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Formy wsparcia

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) oferuje wsparcie w formie:

 • dotacji
 • instrumentów finansowych
 • instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacje

Wspieranie energii odnawialnej

Jednym z przewidywanych obszarów wsparcia będzie energetyka odnawialna. Można się spodziewać w tym zakresie dofinansowanie dla instalacji OZE, efektywnych systemów do produkcji ciepła, wytwarzania paliw alternatywnych z OZE czy magazynów energii i ciepła.

Wspierane będą również projekty dotyczące budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE. Dodatkowo szanse na wsparcie będzie miało również wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, dekarbonizacji przemysłu, produkcji wodoru w nowych instalacjach oraz jego magazynowanie. Planowana alokacja na te działania to 600 mln euro, przy czym przedsiębiorcy będą musieli podzielić się tymi środkami również z osobami fizycznymi.

Wsparcie na inteligentne systemy energetyczne

Innym obszarem, dla którego przewidziano wsparcie, jest rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych. Inwestycje będą mogły być realizowane na wszystkich poziomach napięć. Możliwa będzie budowa sieci kablowych zamiast linii napowietrznych, a nawet wyposażanie odbiorców w inteligentne liczniki energii. Wpierane będą również projekty dedykowane magazynowaniu energii. 

Kolejnym wspieranym obszarem będzie efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie skierowane zostanie na rozwój systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym magazynów energii, kogenerację i wdrażanie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie.

Projekt programu zatwierdzony przez RM

Projekt programu poddany został  szerokim konsultacjom społecznym. Pełną treść możesz zobaczyć tutaj.

Więcej informacji

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego jest I-BS.PL SP. Z O.O.. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne jest w Polityce prywatności.